Sokak hayvanlarına yardım etmek, Yiyecek vermek iyidir :)

baykalbul

Administrator
Yönetici
Site Sahibi
TürkParfüm Üyesi
(Subtitle)Food aid for trembling stray baby cat(Kitty)/Titreyen sokak kedisine yiyecek yardımı :( :) videosu :


Zavallı titreyen yavru sokak kedisine yardım yemek vermek tavuk ciğeri kalbi daşlık  Scre...jpg
Zavallı titreyen yavru sokak kedisine yardım yemek vermek tavuk ciğeri kalbi daşlık Scree...jpg
Zavallı titreyen yavru sokak kedisine yardım yemek vermek tavuk ciğeri kalbi daşlık Scree...jpg

"Merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Yeryüzündekilere merhamet edin ki; göktekiler de size merhamet etsin." ''Allah resulu Muhammed'' (Hz.Muhammet) hadis-i şerifi tüm mahlukatı kapsayan hoşuma giden ve önem verilmesi gereken bir söz olarak düşünüyorum inançlı ol veya olma :) . Aşağıda isteyen için hadis-i şerifin tamamı ve açıklaması var. Ben kediciği ve kedileri anlatayım :) ..

Kediciğe baktıkça daha bir merhametim artıyor, kedinin acizliğine içim yanıyor.. Zavallı soğukta üşüyen, titreyen bir kedicikti. Büyük ihtimal yemek yeme savaşında diğer büyük kediciklerden dayak yedi :( ve belki daha neler. Keşke ilk gördüğümde eve götürseydim diye düşünüyorum şimdi ama o an aklıma gelmedi belki ama yardım etmeye karar vermiştim zaten ilk gördüğümde. Videoda ilk verdiğim daşlık arkadaşlar, Tavuk daşlığı. Yumurta yapılan yer veya tavuk midesi olarak geçen koyun etine benzeyen ama sert bir organ. Pişince yumuşuyor ve kedilere pişirip, az pişirip veriyorum. Tavuk ciğeri ve kalbi de ve başka et ürünleri de veriyorum inşallah..
Başka videolar var kedilere yardım ettiğim ile ilgili. Kimini yayınladım Youtube.com 'daki kanalımda kimi daha yayınlanmadı. Her yardımı mı da videoya çekmiyorum. Bir kedi ağzı iltihaplı ve üşüyordu ona belediyeyi arayıp yardım etmiştim. Bir kedi felç olmuştu onu alacaktım ama vermediler zimmetli diye ve Kaymakamlık ve Belediyeyi arayıp yardım etttirmiştim. videoalrını daha sonra vereceğim inşallah arkadaşlar..

Kedilerinizi kısırlaştırın lütfen eğer yavruların yeri yoksa verecek. Ve evde alışan evcil hayvanları sokağa atmayın.. ''Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın'' derler, acınacak durumdur. Evcil hayvan alacaksanız önce hayvan barınaklarına bakın lütfen. Bir arkadaşım Terrier alacaktı ve hayvan barınağın bak çok var dedim ve sevap olur hem sana daha çok bağlanır dedim. Yavru terrier aldı beyaz ve eve geldiğinde yavrucak dışarı çıkmak istemiyormuş :D, çok duygusal aslında . Dışarı çıkmak istememe sebebi, beni geri barınağa götürürler diye, diye yorumladık. Orada annesi olmasına rağmen gitmek istemiyordu, ay canım benim ya, Maşallah güzel bir yuvaya kavuştu. Bir hayvanın sevabına girmiş olduk, Allah inşallah sonsuza kadar sevabını verir hep :) :D .. Şimdi çok mutlular maşallah :) dediğim gibi.

Aslında diyebilirsinizki hayvanlara yem veriyoruz ama ürüyorlar. Zaten belediye köpekleri kısırlaştırıyor ve sürü halinde çok olmaları eğer vahşilerse çocuklar için tehlike ve belediye buna çözüm bulmalı kesinlikle. Kediler ise üreyip maalesef araba çarpmalarıyla kimi melek oluyor, ölüyor. Ben aç kalmalarından ise tok yaşamaları gerektiğini düşünüyorum. Bunlar hep imtihan bence Allah tarafından. Mahallemizde bir amca var o ekmek ve ciğer, kalp gibi şeyleri bulamaç yapıp kedilere veriyor ve kediler evini bkliyormuş :D . Tabi yeterli değildi ama son zamanlarda yardım edenler arttı bizim mahallede çok şükür.. Bir videom var, onda kediler ciğeri yutuyor gibi yiyordu eskiden. O videoyu daha yayınlamadım çok istememe rağmen yayınlamayı. Ona ek bilgiler yazayıp yazı ile video üzerinde yayınlarım inşallah arkadaşlar :) .

1. İlgili Hadis’in tamamı şöyledir: "Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semâda bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahim (akrabalık bağı) Rahmân'dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır." (Ebû Dâvûd, Edeb 58; Tirmizî, Birr 16)

Hadis, merhametin ehemmiyetini anlatmak açısından çok önemlidir. Merhametli olanlar derken ifâdenin mutlak bırakılmış olması dikkat çekicidir. Yani "insanlara" veya "mü'minlere" veya "sâlihlere" veya "fakirlere" diye bir kayıt yoktur. Öyleyse bütün mahlûkâta karşı merhametli olmak söz konusudur. Yani yeryüzünde bulunan sâlih-fâcir bütün insanlara, ehlî-vahşî bütün hayvanlara karşı gösterilecek merhamet, Rahmân'ı yâni rahmetine nihayet olmayan Allah'ı memnun edecek bir davranıştır.

Allah'ın merhametli olanlara rahmet etmesi, onlara ihsanını bol kılması, ziyâde ikramda bulunmasıdır, mağfiret etmesidir.

Ancak şunun bilinmesi lâzımdır. Rahmet, Kitap ve Sünnet'e uygun olmalıdır. Sünnete uymayan, Cenâb-ı Hakk'ın rızasına ters düşecek olan merhamet ve acımaklıklar, burada övülen, teşvik edilen merhamet değildir. Sözgelimi Allah'ın hududuna giren yasakları işleyenlere merhamet ederek cezalarını vermemek, Allah'ın istediği merhamet değildir.

2. Hadiste yer alan “göktekiler de size merhamet etsin” cümlesindeki “göktekiler” den maksadın kimler olduğu hususunda iki görüş vardır:

Birinci görüşe göre burada kastedilen Allah’tır. Hadisin başında yer alan “Merhamet edenlere Rahman da merhamet eder” ifadesi bu manayı desteklemektedir. Ehl-i sünnet alimlerine göre, Allah mekân ve zamandan münezzehtir. Tabii ki, gökte olmaktan da münezzehtir. Bu gibi ifadeler insanın aklını, düşünce yapısını okşamaya yöneliktir. Çünkü, insanlar genel olarak yeryüzünü aşağıda, gökleri ise yukarıda tasavvur etmektedir. Yukarı taraf yüceliğe, büyüklüğe, azamete yakışır. Allah’ın manevî makamının haşmetini seslendirirken, gökleri nazara vermek arzu edilen maksadı daha iyi anlatacaktır. Nitekim, dua ederken de ellerimizi göğe doğru kaldırıyoruz. Namaz kılarken, Allah’a yönelmek için -zihinlerde haşmeti tahakkuk eden- kâbeye doğru yöneldiğimiz gibi, dua ederken, -buradaki hadiste geçtiği üzere- yüksek bir lütfü ifade eden Allah’ın merhametini tasavvur ederken- zihinlerde haşmeti ve yüksek mevkii tahakkuk eden göklere yönelmek, gökleri merkeze oturtmak -mecazî de olsa- insanın cüzi fikrini okşamak anlamına gelir. Evet rahmet, şefkat, merhamet, yardım -layık makamı itibariyle- yukarıdan iner. Nitekim bir hadiste “Yukarıdaki el, aşağıdaki elden üstündür” şeklinde ifade edilmiştir. Yukarıdaki elden maksat, merhamet edip yardım eden/veren el demektir. Aşağıdaki el ise, yardımı alan eldir.

İkinci görüşe göre, hadiste yer alan “göktekiler” den maksat, göklerdeki meleklerdir. Nitekim bir rivayet “Yer halkına merhamet edin ki, gök halkı da size merhamet etsin.” şeklindedir. (bk. Tuhfetu’l-Ahvezî, ilgili hadisin şerhi). Bu rivayette açıkça meleklerden söz edilmiştir.

Ayrıca “Arşı taşıyanlar ve onun etrafında bulunan melekler, hamd ile Rablerini tesbih edip O’na iman ederler. Ve müminlerin bağışlanmasını (şöyle) isterler: “Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde, tövbe edenleri ve yoluna uyanların günahlarını bağışla ve onları cehennem azabından koru!”(Gafir Suresi, 40/7) mealindeki ayette de meleklerin müminlere merhamet ettikleri,bağışlanmaları için dua ettiklerini görmekteyiz. Bu da bu ikinci görüşün de doğruluğunun bir kanıtıdır.

Selam ve dua ile...
İyi günler, iyi evciller, merhametler, hayırlar :) .
 
Son düzenleme:

baykalbul

Administrator
Yönetici
Site Sahibi
TürkParfüm Üyesi
Reserve(Ayırıldı) :)
 
Üst